Menu

Obliczenia
Stałe
Funkcje na liczbach
Funkcje na łańcuchach znaków
Obsługa daty i czasu

Funkcje na liczbach

Istnieją następujące funkcje dla liczb (rzeczywistych).

 • random(x) Zwraca losową rzeczywistą liczbę pomiędzy 0 a x. Liczba jest zawsze mniejsza od x.
 • random_range(x1,x2) Zwraca losową rzeczywistą liczbę pomiędzy x1 (włączając) a x2 (wyłączając). Liczba jest zawsze mniejsza od x.
 • irandom(x) Zwraca losową naturalną liczbę pomiędzy 0 a x (włącznie, gdy x jest całkowite).
 • irandom_range(x1,x2) Zwraca losową naturalną liczbę pomiędzy x1 (włączając) a x2 (także włączając). Obie liczby muszą być naturalne, lub zostaną zaokrąglone w dół.
 • random_set_seed(seed) Sets the seed (an integer) that is used for the random number generation. Can be used to repeat the same random sequence. (Note though that also some actions and the system itself uses random numbers.)
 • random_get_seed() Returns the current seed.
 • randomize() Sets the seed to a random number.
 • choose(val1,val2,val3,...) Zwraca wybraną losowo wartość spośród podanych. Można podać do 16 wartości.
 • abs(x) Zwraca wartość bezwzględną x.
 • sign(x) Zwraca wartość znaku liczby x, 1 gdy dodatnie, -1 gdy ujemne, 0 gdy x jest zerem
 • round(x) Zwraca zaokrągloną wartość x.
 • floor(x) Zwraca zaokrągloną wartość x z niedomiarem.
 • ceil(x) Zwraca zaokrągloną wartość x z nadmiarem.
{
 // tworzenie systemu cząsteczek
 ps = part_system_create();

 // cząsteczki sztucznych ognii
 pt1 = part_type_create();
 part_type_shape(pt1,pt_shape_flare);
 part_type_size(pt1,0.1,0.2,0,0);
 part_type_speed(pt1,0.5,4,0,0);
 part_type_direction(pt1,0,360,0,0);
 part_type_color1(pt1,c_red);
 part_type_alpha2(pt1,1,0.4);
 part_type_life(pt1,20,30);
 part_type_gravity(pt1,0.2,270);

 // cząsteczki rakiety
 pt2 = part_type_create();
...